מדיניות פרטיות

מפעילת אתר www.mani.co.il (להלן: "האתר" ו/או "המפעילה") מתייחסת בכבוד לפרטיות והגנת המשתמשים הגולשים באתר. להלן מדיניות המפעילה בנוגע לשימוש, איסוף וחשיפה של מידע על הגולשים. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר וגלישה באתר מהווה הסכמה לתנאי הפרטיות.

 1. מידע יכול להאסף על ידי המפעילה בעת הרשמת המשתמש לאתר, בעת גלישתו או שמוש בכלים באתר, ובעת מסירת נתונים לצורך קבלת הצעות מנותני שירותים ומלווים. מדיניות הפרטיות חלה על כל המידע הנאסף.

 2. במהלך השמוש באתר, עשוי המשתמש לספק מידע אישי לרבות מידע כלכלי על יכולת פרעונו. אין חובה למסור מידע זה, אולם מסירת המידע, מהווה תנאי לשמוש בשירות קבלת ההצעות ומהווה הסכמה לתנאי השמוש באתר. הנך מצהיר, כי ידוע לך שהאתר וצדדים שלישיים מסתמכים על המידע הנמסר ונכונותו לצורך בסיס למתן הצעות להלוואה ושירותים פיננסים אחרים.

 3. המפעילה אוספת גם מידע שאינו נחשב אישי אלא מידע כללי. מידע זה מתייחס לפרטים אשר אינם מאפשרים זיהוי אישי של המשתמש אלא מידע סטטיסטי לגבי הדפים בהם המשתמש גלש, משך זמן הגלישה, תדירות הכניסה לאתר וכן מידע נוסף אשר נמסר על ידי הדפדפן דרכו המשתמש גלש. המפעילה נעזרת במידע זה על מנת לשפר את השירותים הניתנים ובניית שירותים חדשים העשויים לעניין את המשתמש.

 4. המפעילה תעשה שמוש במידע לצורך יצירת קשר עם המשתמש, בקרה על האתר, שפורו וניתוחו. המפעילה תשמור את המידע בבסיסי הנתונים של המפעילה.

 5. המפעילה עשויה להשתמש במידע בין השאר לצורך הפצת ניוזלטר וחומר שווקי, עדכונים והודעות שוטפות ו/או צרכים מסחריים אחרים. זאת, ללא תשלום כל תמורה.

 6. המפעילה לא תעביר מידע אישי על המשתמשים למעט המקרים המפורטים להלן: הלקוח נתן הסכמתו להעברת המידע למלווים פוטנציאליים ו/או ספקים ו/או נותני שירותים אחרים, במקרה שהמשתמש יפר הוראה מתנאי הפרטיות או ינסה לבצע או יבצע פעולה בלתי חוקית כלשהי, במקרה שיתקבל צו מרשות כלשהי או בהתאם לכל דין, בכל מחלוקת או טענה או תביעה.

 7. המפעילה תהיה רשאית להעביר מידע שאין בו כדי לזהות את המשתמש באופן אישי.

 8. המפעילה רשאית למכור את נכסיה או חלקם בדרך כלשהי לרבות מזוג ורכישה ובתנאי שמדיניות האבטחה והפרטיות תשמר.

 9. המפעילה משתמשת כחלק מתפעול האתר ב"עוגיות" (Cookies). קבצים אלו משמשים בין היתר לאימות פרטים, איסוץ מידע וניתוחים סטטיסטיים, והתאמת האתר להעדפות שונות של המשתמשים. המשתמשים רשאים כמובן להסיר את "העוגיות" המותקנות או להגדיר מראש סרוב התקנת כל קובץ כזה, באמצעות הגדרות הדפדנים השונים. המפעילה מבהירה כי הסרת "עוגיות" או אי התקנתן עשויה לפגוע בשימוש תקין ויעיל באתר.

 10. המפעילה משתמשת בטכנולוגיה מתקדמת של אבטחת מידע לרבות שמוש בפרוטוקול מוצפן בתקן (SSL .(Secured Socket Lay תקן זה המאפשר הצפנת מידע המועבר ברשת האינטרנט באופן שאינו מאפשר קריאה ו/או זיהוי המידע בעת העברתו.

 11. המפעילה עשויה לשנות ולעדכן תנאים במסגרת מדיניות הפרטיות. מומלץ להיכנס אחת לתקופה לאתר ולהתעדכן.

 12. תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 13. ניתן לפנות אלינו לכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו באמצעות פרטי ההתקשרות אשר יופיעו באתר מעת לעת.