תנאי שימוש

אתר www.mani.co.il (להלן: "האתר" ו/או "המפעילה"), הינו אתר ששם למטרה להציע למשתמשים כלים נוחים להשוואת מוצרים פיננסים שונים בין השאר הלוואות. האתר נועד לשמוש אישי ולמידע בלבד. להלן תנאי השמוש באתר. גלישה באתר ושמוש בכלים שהוא מציע מהווה הסכמה לתנאי השמוש.

 1. תנאי השמוש עשוים להשתנות מעת לעת. המפעילה ממליצה להיכנס אחת לתקופה לאתר ולקרוא את תנאי השמוש. תנאי השמוש הינם משולבים במדיניות הפרטיות והאבטחה של האתר. לפרטים נוספים ניתן לקרוא תנאי פרטיות

 2. המידע המוצג באתר נאסף על ידי צוות המפעילה בין השאר על ידי נתונים ומידע הנמסרים מנותני שירותים שונים, מלווים פוטנציאליים, ספקים וצדדים שלישיים. המפעילה עושה כל שביכולתה על מנת לוודא כי המידע מדוייק, אולם מבהירה ומצהירה כי כל המידע המובא בשם צד שלישי כלשהו הינו באחריותו הבלעדית ואין למפעילה כל ערובה או הבטחה על תקינותו. באחריות המשתמש לבדוק את כל הנתונים לפני בצוע עסקה בפועל.

 3. המפעילה מבהירה כי כל החישובים לרבות שיעורי ריבית אפקטיבית, החזרי ההלוואה וחיובים שונים מוצגים לצורך נוחות ושירות בלבד, ואינם מחייבים את המלווים או המפעילה. אנו עושים כל מאמץ להימנע מטעויות אולם אם נתקלת בטעות כלשהי, נשמח אם תעדכנו אותנו במייל: צור קשר

 4. השמוש באתר עשוי להיות כרוך בהרשמה ובמסירת נתונים מסויימים. מובהר בזאת כי האתר פונה לאנשים ישראליים, בגירים וכשירים לקבל הלוואה ו/או כל מוצר פיננסי אחר המוצג באתר. חלק מהשמוש באתר אינו מחייב מסירת פרטים כלשהם, אולם במידה והמשתמש מסר פרטים, עליו לוודא כי הם תקינים ומדוייקים. הנך מצהיר, כי ידוע לך שהאתר וצדדים שלישיים מסתמכים על המידע הנמסר ונכונותו לצורך בסיס למתן הצעות להלוואה ושירותים פיננסים אחרים.

 5. המפעילה מבהירה בזאת, בכל דרך שהיא כי כל המידע המוצג הינו שירות למשתמש, וכי מפעילת האתר אינה גוף פיננסי, בנק, מלווה, יועץ ביטוחי או פנסיוני, סוכן ביטוח, יועץ השקעות או כל מתווך פיננסי אחר. באחריות המשתמש לבדוק את המידע לפני בצוע עסקה כלשהי וללדא את מלוא הפרטים מולו מתבצעת העסקה.

 6. האתר מקשר בין מלווים שונים למשתמשים באתר. המלווים עשויים להציג הצעות ואינדיקציות להלוואה על סמך מידע ואינפורמציה הנמסרים על ידי המשתמש. המפעילה מבהירה כי לכל גוף מלווה יש את הנהלים, הוראות הדין וכללי חיתום הייחודים לו, אשר עשויים להשפיע על השאלה האם לאשר בסופו של דבר את ההלוואה, התנאים הסופיים להלוואה ושיעור הריבית. ביצוע העסקה, אם בכלל, ייעשה בהתאם לנהלי הגוף המלווה ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והאתר אינו אחראי ו/או מתחייב כי ההלוואה ובאלו תנאים.

 7. האתר אינו ממליץ לקחת אשראי או מימון כלשהו ואינו מתיימר להיות יועץ כלכלי. המפעילה מדגישה כי אשראי הינו מוצר פיננסי אשר עשוי להיות מורכב ויש לעשות בו שמוש מושכל ואחראי.

 8. משתמשי האתר הינם לקוחות המפעילה, בהתאם להוראות כל דין, תנאי השמוש ומדיניות הפרטיות.

 9. כל המידע והכלים הנמצאים באתר הינם רכושה הבלעדי וקניינה הרוחני של המפעילה. חל איסור להוריד, להעתיק או לפגוע בזכויות המפעילה או בשמה המסחרי.

 10. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל משתמשים לחלק מהאתר או במלואו, אם לפי שיקול דעתה בכוונת המשתמש לעשות שמוש לא הגון, מסחרי או מפר תנאי השמוש.

 11. אנו זמינים לכל שאלה או הערה באמצעות צור הקשר המופיע באתר.